google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Przywrócenie niezależności Polski

I. Panowanie Bolesława II Śmiałego  (1058-1079)

1. Polityka wewnętrzna

a. dokończenie odbudowy aparatu władzy po okresie kryzysu

b. bicie srebrnej monety

c. odbudowa i reorganizacja Kościoła w Polsce

– przywrócenie metropolii w Gnieźnie

– fundacja biskupstwa w Płocku

– liczne nadania dla instytucji kościelnych (ufundował klasztory benedyktyńskie w Tyńcu, Mogilnie i Lubiniu)

d. koronacja królewska – 1076 r.

2. Odbudowa międzynarodowego znaczenia Polski

a. odmowa płacenia trybutu Czechom ze Śląska

b. osadzenie na tronie węgierskim własnego kandydata

c. osadzenie na tronie kijowskim Izasława

d. ingerencja w spory wewnętrzne w Niemczech

e. poparcie dla papieża Grzegorza VII w jego sporze z Henrykiem IV

3. Upadek Bolesława II Szczodrego

a. konflikt Bolesława II Śmiałego z biskupem Stanisławem ze Szczepanowa – 1079 r.

– krytyka polityki królewskiej przez biskupa

– egzekucja biskupa za udział w spisku możnych

b. bunt możnych

c. ucieczka króla i zgon poza granicami kraju

II Osłabienie państwa za panowania Władysława I Hermana (1079-1102)

1. Spadek międzynarodowego znaczenia Polski

– rezygnacja z koronacji

– zwycięstwo Henryka IV w sporze z Grzegorzem VII pogarsza położenie Polski

– bierność w polityce zagranicznej

– płacenie trybutu Czechom za Śląsk

– utrata Grodów Czerwieńskich na rzecz Rusi Kijowskiej

2. Decentralizacja państwa za panowania Władysława I Hermana

a. wzrost znaczenia możnych

b. rządy w imieniu Władysława I Hermana sprawował wojewoda Sieciech

c. bunt konkurencyjnych rodów możnowładczych przeciwko Sieciechowi poparty przez synów Władysława I Hermana – Zbigniewa i Bolesława

d. podział kraju między Władysława I Hermana i jego synów – 1097 r.

– Władysław I Herman zachował Mazowsze, główne grody w pozostałych ziemiach oraz władzę zwierzchnią

Zbigniew otrzymał Wielkopolskę oraz Kujawy

Bolesław otrzymał Małopolskę i Śląsk

e. wypędzenie Sieciecha

3. Konflikt Bolesława ze Zbigniewem po śmierci Władysława I Hermana

a. podział państwa po śmierci Władysława I Hermana (1102 r.)

– Zbigniew otrzymał Wielkopolskę i Mazowsze

– Bolesław otrzymał Małopolskę i Śląsk

b. odmienne koncepcje polityki zagranicznej

– Zbigniew zwolennikiem polityki zachowawczej – uznawał zwierzchnictwo cesarza

– Bolesław zwolennikiem bardziej ekspansywnej – plany podboju Pomorza

c. wybuch wojny między braćmi

– zajęcie dzielnic Zbigniewa przez Bolesława

– wypędzenie Zbigniewa – 1107 r.

4. Wojna niemiecko-polska – 1109 r.

a. interwencja cesarza niemieckiego Henryka V

wojna podjazdowa

obrona Głogowa

– kontrowersje wokół bitwy na Psim Polu

b. powrót Zbigniewa za zgodą Bolesława, a następnie jego oślepienie na rozkaz Bolesława i śmierć

III. Panowanie Bolesława III Krzywoustego (1085-1138)

1. Podbój Pomorza

a. inkorporacja i ponowna chrystianizacja Pomorza Gdańskiego – 1116 r.

b. podporządkowanie Pomorza Zachodniego

– wyprawa zimowa 1121-1122

– hołd księcia Szczecina Warcisława – Pomorze Zachodnie lennem Polski

– wyprawa Bolesława na ziemie wieleckie i podporządkowanie Pomorza Zaodrzańskiego – 1123 r.

– ponowna chrystianizacja Pomorza Zachodniego

2. Złożenie hołdu lennego cesarzowi Lotarowi III na zjeździe w Merseburgu – 1135 r.

3. Reorganizacja Kościoła w Polsce

a. rozbudowa metropolii gnieźnieńskiej

– utworzenie biskupstwa we Włocławsku

– utworzenie biskupstwa lubuskiego

– utworzenie biskupstwa w Kamieniu Pomorskim (powstało już po śmierci Bolesława III)

b. spór z arcybiskupami magdeburskimi o zwierzchność nad chrystianizowanymi ludami słowiańskimi

c. uzyskanie potwierdzenia niezależności arcybiskupstwa gnieźnieńskiego – Bulla gnieźnieńska z 1136 r.

IV. Statut Bolesława III Krzywoustego – 1136 r.

 

Opracowanie tematu: Między jednością a rozbiciem

Galeria ilustracji: Między jednością a rozbiciem

Historia w źródlach:

Śmierć biskupa Stanisława wg Galla Anonima