google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

6. 07. Kościół w średniowieczu

I. Wpływ reform kluniackich i gregoriańskich na jakość życia religijnego w XI-XII w.

1. Odnowa zakonu benedyktyńskiego

2. Odnowa życia eremickiegopustelniczego

a. praktykowanie ascezy, modlitw i medytacji

b. powstanie nowych zakonów o surowych regułach:

– kameduli

– kartuzi

3. Powstanie zakonu cystersów

a. zakon cysterski powstał w 1098 r. jako alternatywa dla zakonu benedyktyńskiego – zakony kontemplacyjne

b. założycielem św. Roberta z Molesme –  pierwszy opat z Cîteaux (z łac. Cistercium)

c. wzorcowy klasztor założony przez św. Bernarda w Clairvaux

d. wprowadzenie surowej reguły

asceza

– ubóstwo

– skromny wystrój świątyń

– praktykowanie pracy fizycznej

4. Podporządkowanie życia duchowieństwa świeckiego zasadom prawa kanonicznego

a. wprowadzenie celibatu

b. powstawanie wspólnot kanoników regularnych

II. Średniowieczne herezje

1. Waldensi

a. inspiratorem Piotr Valdo z Lyonu (działalność rozpoczął w 1176 r.)

b. zasady:

– praktykowanie radykalnego ubóstwa

– uznanie Biblii za jedyny autorytet

– wprowadzenie kapłaństwa świeckich

2. Katarzy (Albigensi)

a. powstał w latach 40-ych XII w. w mieście Albi)

b. zasady:

– odrzucenie całej nauki Kościoła

– walka z instytucją Kościoła

– zasadniczym punktem doktryny religijnej nauka o dualizmie (istnienie dwóch równorzędnych sił – dobra i zła)

c. ogłoszenie przez Innocentego III krucjaty przeciw albigensom

3. Działalność inkwizycji – instytucja Kościoła katolickiego powołana przez papiestwo w drugiej poł. XII w. do walki z wszelkimi przejawami herezji

III. Powstanie zakonów żebraczych

1. Najważniejszym obszarem działania miasta

a. zakonnicy utrzymywali się z jałmużny

b. prowadzili działalność duszpasterską

2. Franciszkanie

a. założycielem św. Franciszek z Asyżu

b. nadanie nazwy „Zakonu Braci Mniejszych” – 1209 r.

c. realizacja ideału życia w ubóstwie

3. Dominikanie Zakon Kaznodziejski

a. założycielem Dominik Guzmán (św. Dominik)

b. zatwierdzenie reguły zakonnej w 1216 r.

c. najważniejszym celem było zwalczanie herezji poprzez nauczanie

IV. Walka o dominium mundi (zwierzchnictwo nad światem) po zawarciu konkordatu wormackiego (1122 r.)

1. Okres przewagi cesarstwa nad papiestwem za panowania cesarza Fryderyka I Barbarossy (1152-1190 r.)

a. uznał się za najwyższego władcę zachodniego chrześcijaństwa

b. dążył do opanowania północnych Włoch i Rzymu

c. zginął podczas zorganizowanej przez siebie trzeciej krucjaty

2. Okres przewagi papiestwa nad cesarstwem za pontyfikatu Innocentego III (1198-1216)

a. wiele państw chrześcijańskich uznało jego zwierzchnictwo

b. starał się wpływać na obsadę tronu cesarskiego i tronów królewskich

c. dążył do ujednolicenia Europy pod względem religijnym

d. zorganizował IV krucjatę – po zdobyciu przez krzyżowców Konstantynopola obłożył ich klątwą

 

Opracowanie tematu: Wzrost potęgi Kościoła. Walka o panowanie nad światem

Galeria ilustracji: Wzrost potęgi Kościoła. Walka o panowanie nad światem