2. 6. Kultura antycznej Grecji

I. Chronologia kultury greckiej

1. okres archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.).

2. okres klasyczny (V-IV w. p.n.e.).

3. okres hellenistyczny (330 - 30 p.n.e.).

II. Literatura grecka

1. Poezja

a. Arktinos – Zburzenie Ilionu

b. Homer IKONA.jpg - 573,00 b  – Iliada, Odyseja

c. Hezjod -  Teogonia, Prace i dnie

2. Historiografia – pisarstwo historyczne

a. Herodot IKONA.jpg - 573,00 bDzieje

b. Tukidydes Wojna peloponeska

3. Retoryka – sztuka wymowy

a. Demostenes

b. Izokrates

III. Teatr IKONA.jpg - 573,00 b i dramat grecki

1. Geneza teatru greckiego – uroczystości religijne ku czci boja Dionizosa

2. Czołowi dramaturdzy greccy:

a. Ajschylos IKONA.jpg - 573,00 bPersowie

b. Sofokles IKONA.jpg - 573,00 bAntygona

c. Eurypides IKONA.jpg - 573,00 bMedea

d. Arystofanes  Chmury

IV. Filozofia grecka

1. Filozofia –  „umiłowanie mądrości”

2. „Filozofia jońska”

a. Tales z Miletu

b. Demokryt z Abdery

3. Działalność sofistów – „nauczycieli mądrości”

4. Działalność Sokratesa IKONA.jpg - 573,00 b

5. Nauki Platona IKONA.jpg - 573,00 b

a. idealizm platoński

b. dualizm

c. utopijna koncepcja państwa

d. platońska szkoła filozoficzna – Akademia

6. System filozoficzny Arystotelesa

a. podstawy logiki – nauka o zasadach rozumowania

b. podstawy metafizyki – nauka o bycie

c. szkoła filozoficzna Arystotelesa- Liceum

V. Architektura

1. Porządki architektoniczne:

a. dorycki IKONA.jpg - 573,00 b

b. joński IKONA.jpg - 573,00 b

c. koryncki IKONA.jpg - 573,00 b

2. Najważniejsze zabytki architektury greckiej

a. Akropol IKONA.jpg - 573,00 b w Atenach – Partenon IKONA.jpg - 573,00 b

b. Erachtejon IKONA.jpg - 573,00 bkariatydy IKONA.jpg - 573,00 b

c. Propyleje – monumentalna brama u wejścia na Akropol

d. architektura teatru greckiego

VI. Rzeźba i malarstwo greckie

1. Klasyczny kanon piękna.

2. Najwybitniejsi rzeźbiarze greccy:

a. Fidiasz Atena Partenos

b. Myron Dyskobol IKONA.jpg - 573,00 b

c. Poliklet Doryforos

d. Lizyp

3. Malarstwo wazowe

a. styl czarnofigurowy IKONA.jpg - 573,00 b

b. styl czerwonofigurowy IKONA.jpg - 573,00 b

VII Religia starożytnych Greków.

1. Cechy religii greckiej

a. politeizm - wielobóstwo

b. antropomorfizm – wizerunek bóstw na podobieństwo człowieka

c. mity podstawą wiedzy o bogach

2. Najważniejsi bogowie olimpijscy:

Zeus – najważniejszy wśród bogów greckich

Hera – opiekunka ogniska domowego

Hades – bóg świata zmarłych

Apollo IKONA.jpg - 573,00 b – bóg muzyki i poezji

Posejdon – bóg wody, morza

Afrodyta IKONA.jpg - 573,00 b – bogini miłości

Dionizos – bóg wina i płodnych sił natury

Atena IKONA.jpg - 573,00 b – bogini mądrości

Hermes IKONA.jpg - 573,00 b – opiekun handlu oraz patron kuców i złodziei

Hefajstos – złota, kowali i złotników

3. Formy kultu religijnego

a. świątynie greckie - domy bogów IKONA.jpg - 573,00 b

b. ciałopalny obrządek pogrzebowy IKONA.jpg - 573,00 b

4. Igrzyska greckie.

 

Opracowanie tematu: Kultura starożytnej Grecji

Galeria ilustracji