3. 4. Kryzys republiki

I. Skutki podbojów

1. Gospodarcze

a. upadek drobnych gospodarstw rolnych

b. powstawanie średnich gospodarstw – gospodarstwa typu villa (25-60 ha powierzchni)

2. Społeczne

a. powstanie i wzrost liczebności proletariatu

b. gwałtowny wzrost liczebności niewolników

c. wykształcenie się stanu ekwitów

d. stopniowy upadek drobnych właścicieli ziemskich

– skupienie ziemi w rękach nielicznej grupy wielkich właścicieli ziemskich

– zmniejszenie się liczby obywateli zobowiązanej do służby wojskowej

3. polityczne – instytucje republikańskie niedostosowane do powiększonego państwa i znacznego rozproszenia obywateli.

II. Reformy Grakchów

1. Reformy Tyberiusza Grakchusa (trybun ludowy w 133 r. p.n.e.)

a. reforma agrarna - ustawa ograniczająca wielkość majątków ziemskich na terenach zajętych przez Rzym

b. opór zamordowanie Tyberiusza Grakchusa

2. działalność Gajusza Grakchusa123 r. p.n.e.

3. Rozruchy w Rzymie i śmierć Tyberiusza Grakchusa

III. Rozwój niewolnictwa

1. Gwałtowny wzrost liczby niewolników spowodowany licznymi podbojami Rzymu

2. Zróżnicowane położenie niewolników uzależnione od ich wykształcenia, umiejętności i miejsca zatrudnienia

3. Gladiatorzy – niewolnicy walczący na arenie IKONA

4. Powstanie Spartakusa  73 r. p.n.e.

a. wybuch powstania w szkole gladiatorów w Kapui

b. działania zbrojne armii powstańczej na obszarze całego Półwyspu Apenińskiego

c. klęska wojsk Spartakusa w starciu z armią Marka Krassusa

IV. Kryzys republiki

1. Powstanie dwóch stronnictw politycznych w Rzymie:

a. optymaci – zwolennicy senatu

b. popularzy – zwolennicy reform

2. Reforma wojskowa Gajusza Mariusza:

a. wprowadzenie armii zawodowej (schyłek II w. p.n.e.)

b. lojalność wobec wodza ważniejsza od lojalności wobec republiki

c. wzrost znaczenia politycznego wielkich wodzów – dyktatura Sulli IKONA (82-79 r. p.n.e.)

V. Pierwszy triumwirat

1. Zawarcie porozumienia w 60 r. p.n.e. przez:

Gnejusza Pompejusza Wielkiego

Marka Krassusa

Juliusza Cezara IKONA

2. Podział stanowisk między triumwirami

3. Podbój Galii Zaalpejskiej przez Cezara – stłumienie powstania Wercyngetoryksa 52 r. p.n.e.

4. Wybuch konfliktu między Juliuszem Cezarem a senatem (Gnejusz Pompejusz Magnus)

– przekroczenie granicznej rzeki Rubikon przez Cezara wraz za armią – 49 r. p.n.e. - początek wojny domowej

– zwycięstwo wojsk Cezara w bitwie pod Farsalos48 r. p.n.e.

VI. Rządy Cezara IKONA

1. Działalność Cezara w Egipcie

a. związek z Kleopatrą

b. zniszczenie podczas walk Biblioteki Aleksandryjskiej

2. Koncentracja władzy w rękach Cezara

a. objęcie urzędów:

– tytuł „dyktatora wieczystego”

– trybun ludowy

– najwyższy kapłan

b. reformy:

– zwiększenie liczby senatorów

– zaostrzenie przepisów przeciwko nadużyciom namiestników w prowincjach

reforma kalendarza (kalendarz juliański)

c. śmierć Juliusza Gajusza Cezara – zamach w idy marcowe 44 r. p.n.e.

VII. Drugi triumwirat

1. Oficjalne powołanie drugiego triumwiratu:

Marek Antoniusz

Oktawian IKONA

– Lepidus

2. Zwycięstwo wojsk drugiego triumwiratu nad wojskami republikańskimi pod Filippi42 r. p.n.e.

3. Rozpad drugiego triumwiratu i konflikt między Oktawianem a Markiem Antoniuszem

a. związek Marka Antoniusza z Kleopatrą

b. zwycięstwo floty Oktawiana nad flotą Marka Antoniusza i Kleopatry pod Akcjum - 31 r. p.n.e.

Opracowanie tematu: Kryzys i upadek republiki w Rzymie

Galeria ilustracji: Kryzys i upadek republiki w Rzymie