2. Mezopotamia i jej dzieje

I. Warunki naturalne

1. Mezopotamia – międzyrzecze Eufratu i Tygrysu – wchodzi w skład tzw. Żyznego Półksiężyca

2. Dla rozwoju najstarszych cywilizacji kluczowe znaczenie miały wielkie rzeki

3. Rośliny uprawne: jęczmień, pszenica

4. Zwierzęta hodowlane: bydło, owce, kozy, osły, trzodę, drób

5. Najbardziej powszechnym surowcem była glina, z której wyrabiano cegły

II Cywilizacja Sumerów

1. System tzw. miast-państw (np. Ur, Uruk, Nippur, Lagasz)

2. ośrodek miejski

a. mury obronne

b. zespół świątynny (centralnym punktem zikkurat IKONA) funkcje kultowe i gospodarcze

3. obszary uprawne – rozbudowa systemu irygacyjnego

III.  Imperium Akadyjskie Sargona Wielkiego

1. Zjednoczenie Międzyrzecza przez Akadów - połowa XXIV w. p.n.e.

a. działalność Sargona Wielkiego – podbój miast-państw Sumeru

b. budowa imperium akadyjskiego

c. organizacja państwa jako monarchii – podstawą armia i urzędnicy

d przejęcie dorobku kulturowego Sumerów przez Akadów

2. upadek Sumero-Akadu pod naporem plemion koczowniczych

IV. Dzieje Babilonii

1. Wzrost znaczenia Babilonu za panowania Hammurabiego – XVIII w. p.n.e.

2. Podbój obszarów między Zatoką Perską a Syrią

3. Kodeks Hammurabiego (stela HammurabiegoIKONA)

4. Drugi okres świetności Babilonii pod panowaniem Nabuchodonozora II (605-562 p.n.e.)

5. Społeczeństwo

a.  ludzie wolni – elita władzy, mieszkańcy miast, chłopi

b. ludzie zależni tzw. „ludzie królewscy” 

c. niewolnicy

6. Państwo babilońskie zostało podbite przez władcę perskiego Cyrusa II  539 r. p.n.e.

V. Imperium asyryjskie

1. Główne ośrodki polityczne – Aszur i Niniwa

2. Podbój Mezopotamii, Elamu, Syrii, Palestyny i północnego Egiptu – VIII-VII w. p.n.e.

3. Polityka terroru i eksterminacji wobec podbitych ludów

4. Działalność Aszurbanipala biblioteka w Niniwie

5. Upadek państwa asyryjskiego

a. najazd Medów i Babilończyków

b. upadek Aszur – 614 r. p.n.e.

VI. Kultura Mezopotamii

1. Wierzenia religijne

a. politeizm

b. najważniejsi bogowie:

Isztar – Akad

Marduk – Babilon

Aszur - Asyria

d. przykładowe zabytki

– Brama Isztar IKONA

Lamassu IKONA

– Sztandar z Ur IKONA

pieczęć cylindryczna IKONA

2. Najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii:

a. pismo klinowe

b. zastosowanie koła

c. wynalezienie koła garncarskiego

d. wynalezienie brązu

Galeria ilustracji

Opracowanie tematu

Praca ze źródłami:

Kodeks Hammurabiego

Opis rzeki Eufrat

Wygląd miata Babilonu