2. 2. Droga Aten do demokracji

1. Ateny – jedna z największych poleis greckich

2. Pierwotny ustrój Aten i pierwsze reformy polityczne

a. początkowo w Atenach panował ustrój arystokratyczny

  dziewięciu archontów

Rada Areopagu Areopag

b. ustawodawstwo Drakona – (drakońskie prawo – prawo bardzo surowe) – 621 r. w. p.n.e.

c. reformy Solona – 594 r. p.n.e.

– umorzył długi

– wprowadził zakaz zaciągania długów pod zastaw dłużnika i jego rodziny

– podzielił obywateli na 4 klasy majątkowe

3. Tyrania Rządy tyrana Pizystrata i jego synów – koniec VI w. p.n.e.

4. Ustanowienie demokracji w Atenach

a. demokracja – rządy ludu

b. reformy Klejstenesa508 r. p.n.e.

c. cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej po reformach Klejstenesa:

– każdy obywatel mógł uczestniczyć w życiu politycznym 

– każdy obywatel mógł uczestniczyć w Zgromadzeniu Ludowym, na którym wybierano podejmowano najważniejsze decyzje

– działalność Rady Pięciuset

działalność sądu ludowego (heliaja)

– najważniejszymi urzędnikami byli stratedzy, którzy kierowali bieżącą polityką państwa i dowodzili wojskiem

– Ateńczycy usuwali zbyt ambitnych polityków z państwa – służyło do tego głosowanie zwane ostracyzmem

d. działalność Peryklesa

– Perykles był jednym najwybitniejszych polityków starożytnej Grecji

– wprowadził diety za udział w Zgromadzeniu Ludowym, dlatego mogli w nim uczestniczyć również obywatele niezamożni

Rozwiąż quiz