2. 6. Kultura i sztuka starożytnej Grecji

1. Filozofia grecka

filozofia („umiłowanie mądrości) – nauka zajmująca się szukaniem odpowiedzi na temat miejsca i roli człowieka w świecie

Tales z Miletu

Sokrates

Platon

Arystoteles

2. Literatura

a. twórczość Homera

Iliada

Odyseja

b. twórczość Hezjoda

Teogonia - utwór o pochdzeniu bogów

3. Dramat i teatr w starożytnej Grecji

a. dramat to gatunek literacki przeznaczony do prezentacji na scenie teatralnej

b. najważniejsze gatunki dramatyczne

– tragedia

– komedia

c. najważniejsi dramatopisarze greccy:

Ajschylos

Sofokles

Eurypides

c. początki dramatu greckiego związane są z obchodami święta Dionizosa

d. w przedstawieniu uczestniczyli aktorzy i chór

e. rekwizyty aktorów greckich

– maski

– koturny – specjalne buty

f. Grecy budowali teatry na zboczach gór, nadając widowni amfiteatralny układ

4. Sztuka grecka

a. rzeźba

Fidiasz

Myron

b. świątynie

c. porządki architektoniczne

dorycki

joński

koryncki

d. najważniejsze zabytki architektury greckiej

Akropol – zespół świątynny w Atenach

Partenon – świątynia Ateny na Akropolu

– Erechtejon – świątynia z kolumnami w kształcie postaci kobiet – kariatyd

Propyleje – monumentalna brama prowadząca na Akropol

5. Igrzyska olimpijskie

a. pierwsze igrzyska ku czci Zeusa z Olimpii 776 r. p.n.e.

b. główne dyscypliny sportowe:

bieg

skok w dal

rzut oszczepem

rzut dyskiem

zapasy

wyścigi rydwanów

c. zasady obowiązujące podczas igrzysk:

"święty rozejm"

wykluczenie kobiet z udziału w zawodach

nagrodą były wieńce oraz sława brak nagród materialnych

6. kultura hellenistyczna (hellenizm)

a. okres w dziejach cywilizacji greckiej, trwający od śmierci Aleksandra III Wielkiego (323 p.n.e.) do zagarnięcia przez Rzym Egiptu  (30 r. p.n.e.).

b. sztuka hellenistyczna łączyła w sobie cechy kultury greckiej z dorobkiem cywilizacji Bliskiego Wschodu

c. głównym ośrodkiem kultury hellenistycznej była Aleksandria Ptolemeuszy

– Muzeum

– Biblioteka Aleksandryjska

d. ważną rolę odgrywał również Pergamon

e filozofia hellenistyczna.

stoicyzm – twórcą Zenon z Kition IKONA.jpg - 573,00 b 

– epikureizm – twórcą Epikur z Aten

f. nauka okresu hellenistycznego

– Archimedes – fizyk, matematyk, konstruktor śruby wodnej i machin wojennych

– Ptolemeusz – twórca systemu geocentrycznego

Hipokrates – zajmował się medycyną

Rozwiąż quiz