2. 5. Podboje Aleksandra Wielkiego

1. Wojna peloponeska (431-404 p.n.e.)

a. powstanie dwóch związków państw greckich

Związek Morski – pod przywództwem Aten

Związek Peloponeski – pod przywództwem Sparty

b. rywalizacja Aten i Sparty o dominację w Grecji

c. wybuch wojny peloponeskiej – 431 r. p.n.e.

d. wyniszczająca wojna między Atenami i Spartą i ich sojusznikami

e. skutki wojny peloponeskiej

– zwycięstwo Sparty

– upadek znaczenia Aten

– ogromne zniszczenia i straty w ludności

2. Wzrost znaczenia Macedonii za panowania Filipa II Macedońskiego  

a. unowocześnienie armii

b. powiększenie terytorium państwa

c. reforma administracji

d. walka o panowanie w Grecji

– wroga wobec Filipa II Macedońskiego działalność Demostenesa 

– bitwa pod Cheroneją 338 r. p.n.e. – zwycięstwo nad wojskami ateńskimi i  tebańskimi

– przygotowania do podboju Persji – przerwane przez śmierć Filipa II Macedońskiego

3. Podboje Aleksandra III Wielkiego  (336 - 323 p.n.e.)

a. objęcie tronu macedońskiego w 336 r. p.n.e.

b. stłumienie buntu państw greckich (zniszczenie Teb)

c. podbój Persji

zwycięstwo nad Granikiem  334 r. p.n.e.

–  zwycięstwo Aleksandra III Wielkiego nad armią perską dowodzoną przez króla perskiego Dariusza III w bitwie pod Issos  – 333 r. p.n.e.

zwycięstwo Aleksandra III pod Gaugamelą  331 r. p.n.e.

– zdobycie stolicy imperium perskiego –  Persepolis – 330 r. p.n.e.

d. podbój Egiptu

e. Wyprawa Indii

f. Aleksander III Wielki zmarł nagle w roku 323 p.n.e. – miał zaledwie 33 lata

4. Imperium Aleksandra Wielkiego.

a. w skład imperium Aleksandra III Wielkiego wchodziły przede wszystkim:

– Macedonia

– Grecja

– Fenicja

– Persja

– Egipt

b równe traktowanie podbitych ludów Azji ze zwycięskimi Grekami i Macedończykami

– jednakowe traktowanie dowódców i żołnierzy

– zachęcanie do mieszanych małżeństw

5. Świat hellenistyczny

a. po śmierci Aleksandra III Wielkiego jego imperium zostało podzielone między dowódców armii macedoński

b. okres, po śmierci Aleksandra III Wielkiego do 30 r. p.n.e. nazywamy hellenizmem

– kultura hellenistyczna charakteryzowała się przemieszaniem kultury greckiej z kulturą podbitych państw wschodnich

– najważniejszymi ośrodkami kultury hellenistycznej były Aleksandria i Pergamon

Rozwiąż quiz: Imperium Aleksandra Wielkiego i świat hellenistyczny