3. 2. Od miasta państwa do imperium – podboje rzymskie

1. Podbój Italii

a. sytuacja Rzymu w IV w. p.n.e.

Rzym był zagrożony najazdami Galów, górzy najechali go w 390 r. p.n.e.

– w drugiej połowie IV w. p.n.e.  wojny z Samnitami

b. Rzym dokonał podboju całej Italii do połowi III w. p.n.e.

c. podbój państw Wieliej Grecji

woja z Tarentem

włączenie się do wojny króla Epiru  Pyrrusa

 

2. Organizacja podbitych terenów w Italii

a. podbite państwa były zmuszone do utworzenia federacji, czyli związku państw

b. podporządkowane państwa posiadały autonomię

c.  państwa podbite i uzależnione nazywano sprzymierzeńcami

sprzymierzeńcy byli zwolnieni z obowiązku płacenia podatków

mieli obowiązek dostarczać Rzymowi posiłków wojskowych

d. na obszarach podbitych Rzym tworzył kolonie – wydzielone ziemie, na których osiedlano Rzymian

2. Wojny punickie

a. Kartagina

– kolonia fenicka w Afryce Północnej

– Kartagina z czasem stała się wielkim mocarstwem handlowym

b. pierwsza wojna punicka (264 r. p.n.e.-241 r. p.n.e.)

– konflikt Kartaginy i Rzymu o Sycylię

– Rzymianie pokonali flotę kartagińską

– Rzym podbił Sycylię, a następnie Korsykę i Sardynię

c. druga wojna punicka (218 r. p.n.e.-201 r. p.n.e.)

– po pierwszej wojnie punickiej Kartagińczycy dokonali podboju Półwyspu Iberyjskiego

– wyprawa Hannibala do Italii

– zwycięstwo armii Hannibala nad Rzymianami w bitwie pod Kannami216 r. p.n.e.

– klęska armii Hannibala w bitwie pod Zamą – 202 r. p.n.e.

– Kartagina straciła wszystkie swoje posiadłości poza Afryką oraz flotę i musiała zapłacić kontrybucję

d. trzecia wojna punicka (149 r. p.n.e.-146 r. p.n.e.)

całkowitego znisczenia Kartaginy domagał się Katon Starszy

– Kartagina została zdobyta i całkowitcie zniszczona w 146 r. p.ne.

3. Powstanie Imperium Romanum

a. podboje Rzymu we wschodniej części Morza Śródziemnego

b. na podbitych terenach Rzym tworzył prowincje

– prowincjami zarządzali urzędnicy rzymscy

– mieszkańcy prowincji musieli płacić wysokie podatki

4. Organizacja armii rzymskiej

a. wszyscy obywatele Rzymu byli zobowiązani do służby wojskowej

b. armia rzymska była zorganizowana w legiony

– legionami dowodzili konsulowie

– legion liczył około 4500 żołnierzy

– legion podzielony był na manipuły – manipuł liczył 120 żołnierzy

– uzbrojenie legionisty składało się z oszczepu i krótkiego miecza oraz hełmu, tarczy i pancerza

– w armii rzymskiej panowała surowa dyscyplina

– żołnierze rzymscy byli doskonale wyszkoleni

– żołnierze rzymscy wykorzystywali umiejętności inżynieryjne – budowali drogi, mosty, fortyfikacje i machiny wojenne

c. szyk bojowy legionów – wojsko ustawiane było w trzech szeregach

Rozwiąż quiz

Pracuj ze źródłami:

Rzymski szyk bojowy

Hannibal u wrót Rzymu