3. 3. Upadek republiki i początki cesarstwa w Rzymie

1. Przejawy kryzysu republiki w Rzymie

a. przemiany gospodarcze i społeczne

rozwój latyfundiów  – wielkich majątków ziemskich

– zmniejszenie się liczby samodzielnych gospodarczo chłopów

wzrost liczby proletariatu i niewolników 

b.  próby przeprowadzenia reform agrarnych

w 133 r. p.n.e.  reformy Tyberiusza Grakcha

w 123-121 r. p.n.e. reformy Gajusza Grakcha

c. w 90 r. p.n.e. w Italii doszło do buntu sprzymierzeńców

d.  w 73 r. p.n.e. wybuchło powstanie gladiatorów pod wodzą Spartakusa

 

2. Wojna domowa w Rzymie

a. reforma wojskowa konsula Mariusza zawodowego – zastąpienie armii obywatelskiej wojskiem zawodowym

b. dyktatura Lucjusza Korneliusza Sulli (82-79 p.n.e.)

ogłosił tzw. listy proskrypcyjne (spis osób skazanych na śmierć)

przeprowadził reformy zmierzające do wzmocnienia roli senatu

c. powstanie I triumwiratu (60 r. p.n.e.)

Gnejusz Pompejusz

Marek Krassus

Gajusz Juliusz Cezar

d. walka o władzę Gajusza Juliusza Cezara

– Gajusz Juliusz Cezar był doświadczonym wodzem, który dokonał podboju Galii

– po jego powrocie do Italii wybuchła wojna domowa o władzę w Rzymie – 49 r. p.n.e.

decydujące zwycięstwo Cezara pod Farsalos  48 r. p.n.e.

– Cezar skupił w swoim ręku najważniejsze urzędy w tym dożywotniego dyktatora

– zwolennicy powrotu do dawnego ustroju republikańskiego zamordowali go w 44 r. p.n.e.

 

3. Powstanie cesarstwa

a. powstanie II triumwiratu (43 r. p.n.e.)

Gajusz Oktawian

Marek Antoiusz

Marek Lepidus

b. wybuch wojny między Gajuszem Oktawianem a Markiem Antoniuszem

Marek Antoniusz zawarł sojusz z Kleopatrą VII

Oktawian pokonał flotę Antoniusza pod Akcjum  31 r. p.n.e.

c. rządy Oktawiana Augusta

– Oktawian August ustanowił nową formę rządów – cesarstwo – były to rządy jednej osoby

pierwszy okres cesarstwa  nazywamy pryncypatem (od łacińskiego słowa: princeps – pierwszy)

 

Rozwiąż quiz

Pracuj ze źródłami:

Projekt ratowania republiki w Rzymie

Ruina chłopska w świetle dzieła Appiana Wojny domowe

Los niewolników w latyfundiach

Autobiografia cesarza Augusta