3. 5. Osiągnięcia Rzymian – kultura starożytnego Rzymu

1. Na rozwój kultury rzymskiej ogromny wpływ mieli Grecy hellenizacja

a. wykształceni Rzymianie znali język grecki i studiowali literaturę grecką

b. nauczycielami dzieci rzymskich często byli greccy niewolnicy

c. do Rzymu sprowadzano dzieła rzemieślników i artystów greckich

d. rzymscy architekci i rzeźbiarze wzorowali się na dziełach greckich

e. Rzymianie czcili bogów greckich, którym nadawali nowe imiona

2. Prawo rzymskie

a. na początku w Rzymie obowiązywało prawo zwyczajowe

b. w 449 r. p.n.e. zostało ono spisane – powstało tzw. Prawo XII Tablic

c. źródłem nowych przepisów prawnych były ustawy zgromadzeń ludowych i edykty pretorów

d. w VI w. n.e. na polecenie cesarza Justyniana Wielkiego  prawo rzymskie zostało skodyfikowane

3. Budownictwo rzymskie

a. najważniejsze osiągnięcia techniczne Rzymian:

– zastosowali w swych budowlach łuki, sklepienia i kopuły

– do wznoszenia budowli stosowali beton

b. najważniejsze budowle rzymskie

bazylika IKONA

–  amfiteatr IKONA –  odkryta budowla na planie elipsy lub koła, miejsce walk gladiatorów, (np. Koloseum)

termy IKONA –  publiczne łaźnie  [ termy Karakalli]

cyrk IKONA – podłużna budowla, w której odbywały się wyścigi rydwanów

teatr  

świątynie (największą świątynią rzymską był Panteon IKONA)

łuk triumfalny IKONA

sieć dróg

akwedukty IKONA – wodociągi

systemy kanalizacyjne

4. Literatura rzymska

a. Cyceron  – najwybitniejszy mówca rzymski

b. wybitni poeci rzymscy:

–  Wergiliusz [IKONA mozaika: Wergiliusz w otoczeniu muz]

Horacy

Owidiusz

c. historycy rzymscy

  działający w Rzymie Grek Polibiusz - autor dzieła pt: Dzieje

Tytus Liwiusz – autor dzieła Od założenia miasta

Tacyt – autor dzieł: Roczniki oraz Dzieje 

Gajusz Juliusz Cezar IKONA – autor dzieła: O wojnie domowej

d. rzymscy dramaturdzy:

Plaut

Terencjusz 

e. działalność Mecenasa  od jego imienia pochodzi pojęcie: mecenat

 

Rozwiąż quiz: Kultura rzymska

 

Pracuj ze źródłami:

Poglądy Rzymian na kształt Ziemi

List Seneki do przyjaciela

Kształcenie mówcy wg Kwintyliana