3. 7. Upadek cesarstwa zachodniego

1. Kryzys cesarstwa rzymskiego w III w. n.e.

a. najazdy Markomanów i Kwadów w II w. n.e.

b. wzrost zagrożenia zewnętrzenego w III w. 

– najazdy barbarzyńców (Gotów)

– porażki w walkach z Persją

b. upadek autorytetu cesarzy 

– częste zmiany na tronie i bardzo krótkotrwałe rządy

– o obsadzie tronu  często decydowali żołnierze

liczne  uzurpacje

 

2. Reformy Dioklecjana (panował w latach 284-305 n.e.) 

a. wprowadził system tetrarchii  jednoczesne rządy dwóch augustów i dwóch cezarów

b. ustanowił dominat formę cesarstwa z silniejszą władzą cesarza

c. zreorganizował armię 

część legionów rozmieścił przy granicach

– rezerwową część wojska umieścił w centrum kraju

3.  Wielka Wędrówka Ludów

a. migracja Hunów w drugiej połowie IV w. n.e. rozpoczęła wielką wędrówkę ludów

b. osiedlenie się Wizygotów w granicach Imperium Rzymskiego

– bunt Wizygotów spowodowany złym traktowaniem przez Rzymian

– klęska armii rzymskiej pod Adrianopolem 378 r. n.e. – śmierć cesarza Walensa

– ustępstwa Rzymu na rzecz Wizygotów

4. Upadek cesarstwa zachodniego

a. wzrost znaczenia założonego przez Konstantyna Wielkiego Konstantynopola

b. podział cesarstwa rzymskiego między synów Teodozjusza Wielkiego395 r. n.e.

– cesarstwo wschodnie ze stolicą w Konstantynopolu otrzymał Arkadiusz

– cesarstwo zachodnie ze stolicą w Rzymie otrzymał Honoriusz

c. najazdy barbarzyńców na cesarstwo zachodnie i powstanie państw barbarzyńskich

najazd Hunów i Germanów został powstrzymany w 451 r. w bitwie na Polach Katalaunijskich

Wandalowie utworzyli państwo w Afryce Północnej, a w 455 r. splądrowali  Rzym

– plemiona Wizygotów utworzyły państwo na Półwyspie Iberyjskim (Półwysep Pirenejski)

c. likwidacja cesarstwa na Zachodzie

detronizacja Romulusa Augustulusa

– objęcie władzy przez germańskiego wodza Odoakra476 r.

Rok 476 uznawany jest za datę upadku cesarstwa zachodniego oraz koniec starożytności

 

Rozwiąż quiz:  Upadek cesarstwa zachodniego

Pracuj ze źródłami:

Polityka fiskalna cesarza Maksymiliana

Kodeks Teodozjański z 429 r.

Hunowie