4. 4. Państwo Franków za Karola Wielkiego

1. Panowanie Karola I Wielkiego (768-814 r.)

a. podboje Karola I Wielkiego – pokonał Sasów, Bawarów, Longobardów, Awarów, skutecznie walczył z Arabami 

b. reforma administracyjna

– ujednolicił i scentralizował administrację

– podzielił państwo na hrabstwa i marchie i ich zarząd przekazał w ręce hrabiów i margrabiów

– nadzór nad administracją powierzył urzędnikom nazywanym missi dominici

c. przeprowadził reformę monetarną – wprowadził jednolity system monetarny – denary

d. udoskonalił system prawny – nakazał wydawanie kapitularzy – zbiory przepisów prawnych 

2. Koronacja Karola I Wielkiego na cesarza – 25 XII 800 r.

3. Oświata i kultura „renesansu karolińskiego”

a. Karol Wielki przeprowadził reformę edukacji 

– nakazał tworzenie szkół przy biskupstwach i klasztorach

– w szkołach wprowadzono program tzw. siedmiu sztuk wyzwolonych

– działalność Alkuina

b. reforma pisma – wprowadzenie  minuskuły karolińskiej

c. budownictwo karolińskie - pałac w Akwizgranie