4. 7. Słowianie i ich pierwsze państwa

1. Wędrówki Słowian

a. pierwotnymi siedzibami Słowian były zimie leżące nad Dnieprem i dolnym Dunajem

b. na przełomie V i VI w. Słowianie dotarli do Łaby na zachodzie i na Półwysep Bałkański na południu

c. podział Słowian na trzy grupy

wschodnich – plemiona ruskie

zachodnich – plemiona polskie i czeskie

południowych – Chorwaci i Serbowie

2. Organizacja Słowian:

a. plemię

b. wiec zgromadzenie wszystkich wsółplemieńców

c. na czas wojny wybierany był wódz, który z czasem przekształcił się w księcia

d. religia Słowian  kult boga ognia: Peruna zwanego Swarogiem

3. Gospodarka Słowian

a. prymitywne rolnictwo

b. łowiectwo i rybołówstwo

c. hodowla bydła, owiec, kóz i koni

4. Państwo Samona

a. państwo zostało utworzone przez kupca frankijskiego Samona ok. 623 r.

b. obejmowało obszar Moraw i Czech

c. rozpadło się po śmierci Samona

5. Państwo wielkomorawskie

a. szczyt potęgi osiągnęło w IX w. – podbój: Słowacji, Czech, Śląska, Małopolski i Panonii

b. przyjęcie chrztu w 831 r.

c. nawiązanie stosunków z Bizancjum

d. działalność braci Cyryla (Konstantyn) i Metodego (863 r.)

– wprowadzenie głagolicy pierwszego alfabetu słowiańskiego

– wprowadzenie do liturgii języka słowiańskiego

– po  śmierci Metodego język słowiański został usunięty z liturgii

e. upadek państwa wielkomorawskiego pod naporem Węgrów

 

6. Czechy

a. po rozpadzie państwa wielkomorawskieg władzę nad jego zachodnią częścią przejęła dynastia Przemyślidów

b. Przemyślidzi musieli uznać zwierzchność cesarstwa i płacić trybut

 

7. Ruś Kijowska

a. Najważniejsze ośrodki władzy plemiennej: Nowogród Wielki i Kijów

b. rozwój państwa w X w. pod rządami  dynastii Rurykowiczów – założycielem dynastii Ruryk

c. przyjęcie chrztu za pośrednictwem Bizancjum  przez księcia Włodzimierza Wielkiego988 r.

d. Ruś Kijowska znalazła się w obszarze wpływów kultury bizantyjskiej

e. wprowadzono cyrylicę – alfabet słowiański, stworzony przez uczniów Cyryla i Metodego