5. 2. Początki państwa polskiego

1. Państwo Polan z ośrodkiem w Gnieźnie

a. władzę sprawowała dynastia Piastów

Piast

– Siemowit

– Leszek

– Siemomysł

b. pierwszym historycznym władcą był Mieszko I

2. Kształtowanie się państwa polskiego za panowania Mieszka I  (962-992 r.)

a. oparciem dla księcia drużyna wojów

b. rozwój sieci grodów i powstawanie przy nich podgrodzi

c. państwo Mieszka I było monarchią patrymonialną – władca traktował państwo jako swoją własność

3. Chrzest Mieszka I

a. zawarcie sojuszu z Czechami i  małżeństwo Mieszka I z Dobrawą

b. przyjęcie chrztu w 966 r.

c. skutki przyjęcia chrztu

– chrzest został przyjęty za pośrednictwem Czech – Mieszko uniknął nadmiernych wpływów Niemiec

– Polska stała się członkiem wspólnoty państw chrześcijańskich,

– Mieszko zrównał się z innymi władcami chrześcijańskimi

– Polska znalazła się w zachodnim kręgu cywilizacyjnym – przyjęcie alfabetu łacińskiego

d. utworzenie biskupstwa misyjnego w Poznaniu – biskup Jordan

4. Kształtowanie się terytorium państwa polskiego za panowania Mieszka I

a. podbój południowej Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza

b. wojny z  Wieletami o wpływy na Pomorzu Zachodnim (Wichman)

c. zwycięska bitwa pod Cedynią z wojskami margrabiego Hodona972 r.

d. opanowanie ziemi lubuskiej – uzyskanie granicy z Niemcami

e.  małżeństwo z Odą – córka rządcy marchii północnej (po śmierci Dobrawy)

f. zerwanie sojuszu z Czechami i odebranie im Śląska

g. przyłączenie ziemi krakowskiej

8. Dagome iudex

a. pierwszy dokument określający granice państwa polskiego

b. powierzenie państwa opiece papieskiej

 

Galeria ilustracji

Praca ze źródłami:

Państwo Mieszka I wg przekazu Ibrahima ibn Jakuba