5. 4. Kryzys państwa pierwszych Piastów

1. Upadek państwa polskiego

a. rządy Mieszka II  (1025-1034)

koronacja królewska Mieszka II w 1025 r.

– Mieszko II starał się kontynuować politykę Bolesława Chrobrego

– wspólny najazd Niemiec (Konrad II) i Rusi (Jarosław Mądry) oraz Czech na Polskę

– Polska utraciła Grody Czerwińskie, Morawy oraz Milsko i Łużyce

b przejęcie władzy w Polsce przez brata Mieszka IIBezpryma

– Bezprym zrezygnował z korony królewskiej i odesłał insygnia królewskie do Niemiec

– Mieszko II musiał uciekać z kraju

c. powrót Mieszka II do kraju po śmierci Bezpryma (1032 r.)

– Mieszko II otrzymał wsparcie Niemiec i Rusi

– Mieszko II musiał zrezygnować z tytułu królewskiego

 

2. Kryzys wewnętrzny państwa Piastów

a. zwiększenie obciążeń chłopów spowodowany:

– wzrostem kosztów utrzymania rozrastającego się aparatu władzy

– wzrost kosztów utrzymania kościoła

b. dążenie możnych do uniezależnienia się od księcia i zwiększenia swoich wpływów

 

3. Upadek władzy centralnej po śmierci Mieszka II w 1034 r.

a. powstanie ludowe (1037 r.) i powrót do pogaństwa

b. najazd księcia czeskiego Brzetysława1039 r.

– Czesi wywieźli relikwie św. Wojciecha

– Śląsk został wcielony do Czech

– zniszczeniu uległy najważniejsze grody

c. uniezależnienie się Mazowsza  pod rządami Miecława 

 

4. Panowanie Kazimierza I Odnowiciela  (1040-1058)

a. Kazimierz odzyskał władzę w Polsce dzięki wsparciu cesarza  niemieckiego (ok. 1040 r.)

b. odbudowa państwa przez Kazimierza Odnowiciela

– przeniósł swoją główną siedzibę do Krakowa

– odzyskał Mazowsze i Śląsk

– odbudował sieć grodów oraz rozpoczął odbudowę kościołów

– założył klasztory benedyktyńskie w Tyńcu pod Krakowem i w Mogile pod Gnieznem

drużynę książęcą zastąpił rycerstwem służącym w zamian za ziemię

Pracuj ze źródłami:

List Matyldy do Mieszka II

Wywiezienie insygniów koronacyjnych z Polski