4. 3. Europa Zachodnia po upadku cesarstwa zachodniego

1. Pierwsze państwa barbarzyńskie

a. państwo Wandalów w północnej Afryce

b. Wizygoci utworzyli własne państwo w Hiszpanii

c. Ostrogoci opanowali północną Italię

d. w Galii osiedlili się Frankowie

e. północną Italię opanowali Longobardowie

 

2. Frankowie zapanowania dynastii Merowingów

a. działalność Chlodwiga I z dynastii Merowingów (ok. 466-511)

– zjednoczył wszystkie plemiona frankijskie

–  przyjął chrześcijaństwo w obrządku katolickim – 496 r. 

b. organizacja państwa Franków

c. państwo Franków było  monarchią patrymonialną

–  na czele państwa stał król – z dynastii Merowingów

– król traktował państwo jako własność prywatną podlegającą podziałom spadkowym

– w państwie ważną rolę odgrywał dwór składający się z najwyższych dostojników świeckich i kościelnych

 

3. Kryzys monarchii Merowingów i początki rządów Karolingów

a. rozpad państwa Merowingów – podziały dynastyczne i krwawe wojny domowe

b. upadek władzy królewskiej i wzrost znaczenia urzędników nazywanych majordomami

c. rządy Karola Młota z rodu Karolingów (686-741 r.)

– zreorganizował armię

– odparł najazd muzułmański – bitwa pod Poitiers732 r.

d. panowanie Pepina Krótkiego (ok. 751-768) – syn Karola Młota

– detronizacja ostatniego króla z dynastii Merowingów i objęcie tronu przez Pepina Krótkiego – początek dynastii Karolingów751 r.

– utworzenie Państwa Kościelnego – przekazanie przez Chlodwiga papiestwu ziem odzyskanych od Bizancjum w środkowej Italii