4. 5. Europa Zachodnia w czasach Ottonów

1. Rozpad cesarstwa karolińskiego

a. osłabienie władzy cesarskiej za panowania Ludwika Pobożnego (814-840 r.)

b. traktat w Verdun843 r. – podział terytorium cesarstwa między synów Ludwika Pobożnego:

Lotar – otrzymał Włochy i pas ziemi od Alp do Morza Północnego oraz tytuł cesarski

Karol Łysy – tereny późniejszej Francji

Ludwik Niemiec – tereny późniejszych Niemiec

2. Panowanie Ottona I

a. sukcesy militarne:

zwycięstwo na Węgrami w bitwie nad rzeką Lech 955 r.

podporządkował Czechy

dokonał podboju Słowian połabskich

b. koronacja Ottona I na cesarza  962 r.

3. panowanie Ottona II

a. na cesarza został koronowany za życia Ottona I

b. ożenił się z księżniczką bizantyjską Teofano

c. niepowodzenia pod koniec panowania

klęska w wojnie z Arabami na południu Italii

wybuch powstania Słowian połabskich

4. Panowanie Ottona III

a. w pierwszych latach regencję sprawowała Teofano

b. plany budowy monarchii uniwersalnej

c. pielgrzymka do Gniezna  1000 r.

5. Henryk II zrezygnował z koncepcji Ottona III i planował ekspansję terytorialną państwa niemieckiego