4. 6. Feudalizm

1. Przemiany społeczne we wczesnym średniowieczu

a. upadek miast i nawrót do gospodarki wiejskiej

b. integracja ludności romańskiej i germańskiej

c. w związku ze zmianami w sztuce wojennej wykształciło się rycerstwo

2. Pogłębianie się rozdrobnienia feudalnego

a. uniezależnianie się hrabstw i marchii od władzy centralnej

b. dotychczasowe scentralizowane monarchie przekształcały się w luźne związki posiadaczy ziemi – feudałów

c. wykształcenie się stosunków lennych

senior – zapewniał wasalowi bezpieczeństwo, opiekę i oddawał ziemię w lenno

suzeren – najwyższy senior

wasal –  zobowiązany był do wierności, pomocy wojskowej i rady

komendacja – umowa lenna

lenno – ziemia nadawana wasalowi przez seniora

inwestytura – nadanie lenna wasalowi przez seniora

hołd lenny – składany przez wasala seniorowi

immunitet – przywilej zwalniający ludność z powinności na rzecz monarchy i wyjmujący ją spod władzy sądowej władcy

2. Znaczenie rycerzy w społeczeństwie feudalnym

a. źródłem utrzymania średniowiecznego rycerstwa były beneficja nadawane rycerzom przez władcę w zamian za służbę wojskową

b. dzięki przywilejom i nadaniom ziemi rycerze w społeczeństwie feudalnym stali się warstwą elitarną

2. Uzbrojenie średniowiecznego rycerstwa

a. uzbrojenie ochronne

– pancerz (kolczuga, zbroja płytowa

– hełm (garnczkowy, przyłbica)

b. broń zaczepna

– miecz

– kopia

3. Kultura rycerska

a. rycerzy obowiązywały wyszukane obyczaje i zasady zachowania, które nazywamy dwornością

b. jednym z elementów kultury rycerskiej była miłość dworska

c. świat rycerzy wzbogacali trubadurzy – wędrowni poeci i pieśniarze

d. ważnym składnikiem kultury rycerskiej była ceremonia pasowania na rycerza;

d. przed pasowaniem kandydat odbywał wieloletnią praktykę u boku doświadczonego rycerza jako jego giermek

e. rycerze doskonalili swoje umiejętności podczas turniejów rycerskich

f. zewnętrzną oznaką rycerstwa były herby