5. 1. Prahistoria ziem polskich

1. Najdawniejsze osadnictwo na ziemiach polskich

a. najdawniejsze ślady Homo erectus odnaleziono w Trzebnicy na Śląsku – pochodzą sprzed 500 tys. lat

b. Homo sapiens pojawił się ok. 10 tys. lat p.n.e.

– prowadził koczowniczy tryb życia

– zajmował się zbieractwem i łowiectwem

– posługiwał się prostymi narzędziami z kamienia łupanego

c. rewolucja neolityczna – ok. 5500 p.n.e. (napływ nowej ludności)

–  początki rolnictwa gospodarka wypaleniskowa

– narzędzia z kamienia gładzonego

2. Rozwój kultury łużyckiej (XV-IV w. p.n.e.) – najlepiej zachowaną osadą obronną  – Biskupin

3. Wpływy rzymskie szlak bursztynowy

4. Początki osadnictwa słowiańskiego na ziemiach polskich  – V-VI w. n.e.

5. Osadnictwo słowiańskie na ziemiach polskich jest częściowo znane dzięki  tzw. Geografowi bawarskiemu

6. Organizacja społeczna Słowian na ziemiach polskich:

a. ród – więzy krwi,

b. plemię – więzy krwi,

c. opole – wspólnota sąsiedzka (terytorialna).

d. organizacja grodowa

7. Powstanie państw plemiennych na ziemiach polskich

a. państwo Wiślan z ośrodkiem w Krakowie – powstało w drugiej połowie IX w.

b. państwo Polan z ośrodkiem w Gnieźnie – władzę sprawowała dynastia Piastów