5. 5. Odbudowa państwa piastowskiego

1. Panowanie Bolesława II Śmiałego  (1058-1079)

a. polityka wewnętrzna

–  dokończył odbudowę aparatu władzy po okresie kryzysu

– odbudował metropolię gnieźnieńską

– dokonał licznych nadań dla instytucji kościelnych

b. Bolesław II prowadził aktywną politykę zagraniczną

– zaprzestał płacenia trybutu Czechom ze Śląska

– osadził na tronie węgierskim własnego kandydata

– osadzenie na tronie kijowskim Izasława

– ingerował w spory wewnętrzne w Niemczech

c. poparł papieża Grzegorza VII w jego sporze z Henrykiem IV o inwestyturę

d. w roku 1076 Bolesław II Śmiały koronował się na króla Polski

e. upadek Bolesława II Szczodrego

– konflikt Bolesława II Śmiałego z biskupem Stanisławem ze Szczepanowa1079 r.

– egzekucja biskupa Stanisława spowodowała bunt możnych

– w wyniku buntu możnych Bolesław II Śmiały musiał uciekać z kraju (1079 r.)

2. Osłabienie państwa za panowania Władysława I Hermana (1079-1102)

a. Spadek międzynarodowego znaczenia Polski

– rezygnacja z koronacji

– bierność w polityce zagranicznej

b. decentralizacja władzy

– wzrost znaczenia możnych

– rządy w imieniu Władysława I Hermana sprawował wojewoda Sieciech

– podział kraju między Władysława I Hermana i jego synów – Zbigniewa i Bolesława 1097 r.

3. Konflikt między Bolesławem III Krzywoustym a Zbigniewem

a. podział państwa między Bolesława a Zbigniewa po śmierci Władysława Hermana

b. spór między Bolesławem a Zbigniewem w kwestii polityki zagranicznej

– Zbigniew zawarł sojusz z Czechami i porozumienie z Pomorzanami

– Bolesław popadł w konflikt z Czechami i walczył z Pomorzanami

c. wybuch wojny między Bolesławem i Zbigniewem (1106 r.)

 

4. Najazd cesarza Henryka V na Polskę

a. wygnany z kraju Zbigniew zwrócił się o pomoc do króla niemieckiego Henryka V

b. w 1109 r. Henryk V pod pretekstem walki o prawa Zbigniewa najechał na Polskę

– postępy wojsk niemieckich powstrzymała skuteczna obrona Głogowa

– pokonany Henryk V musiał zawrzeć korzystny dla Bolesława III pokój

c. Zbigniew po powrocie do kraju w 1111 r. został oślepiony i wkrótce zmarł

 

5. W latach 1122 i 1123 Bolesław III Krzywousty podbił Pomorze

 

6. Bolesław III Krzywousty w 1135 rw Merseburgu złożył  hołd cesarzowi Lotarowi III

 

7. Utworzenie nowych biskupstw:

– we Włocławku 

– w Lubuszu

 

 

Pracuj ze źródłami:

Śmierć biskupa Stanisława według Wincentego Kadłubka