4. 8. Wczesne średniowiecze. Chronologia wydarzeń

 

496 r. – chrzest Chlodwiga

534 r. – Kodeks Justyniana

622 r. – ucieczka Mahometa do Medyny/początek ery muzułmańskiej

632 r. – śmierć Mahometa

732 r. – bitwa pod Poitiers

751 r. – objęcie władzy przez Chlodwiga

755 r. – utworzenie Państwa Kościelnego

768 r. – objęcie władzy przez Karola I Wielkiego

800 r. – koronacja cesarska Karola I Wielkiego

843 r. – traktat w Verdun

955 r. – bitwa nad rzeką Lech

962 r. – koronacja cesarska Ottona I

988 r. – przyjęcie chrztu przez Włodzimierza Wielkiego/chrzest Rusi Kijowskiej

1054 r. – schizma wschodnia

1453 r. – zdobycie Konstantynopola przez Turków