6. 7. Kultura średniowiecza 

 

1. Uniwersalizm kultury średniowiecznej

a. religia chrześcijańska

b. łacina

c. uniwersytety

 

2. Typowe elementy architektury i sztuki średniowiecznej

portal

apsyda

nawa

prezbiterium

transept

triforium

sklepienie

freski

malarstwo miniaturowe

 

3. Cechy sztuki romańskiej

a. prostota formy

b. stosowanie sklepień

 kolebkowych

– krzyżowych

c. często charakter obronny budowli sakralnych

d. rzeźba głównie architektoniczna

3. Cechy sztuki gotyckiej

a. strzeliste konstrukcje

b. stosowanie sklepień krzyżowo-żebrowych

c. stosowanie łuków ostrych

d. stosowanie łuków przyporowych, przypór, filarów i kolumn

e. zastosowanie na dużą skalę witraży

4. Edukacja i nauka w średniowieczu

a. rozwój szkół katedralnych

b. system siedmiu sztuk wyzwolonych

trivium: gramatyka łacińska, retoryka i dialektyka

quadrivium: geometria, arytmetyka, astronomia i muzyka

c. rozwój uniwersytetów – wzorcowe uniwersytety:

Bolonia

Padwa

Paryż

d. scholastyka jako metoda nauczania

e. recepcja dorobku antycznego:

Platona

Arystotelesa

5. Odrodzenie prawa

1. Recepcja prawa rzymskiego – Corpus Juris Civilis

2. Prawo kanoniczneGracjan

Galeria ilustracji: Kultura średniowieczna

Galeria ilustracji: Sztuka romańska i gotycka