7. 6. Pod panowaniem Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka

1. Władysław III Warneńczyk

a. po śmierci Władysława Jagiełły na tron polski wstąpił Władysław III Warneńczyk – 1434 r.

faktyczne rządy sprawował biskup Zbigniew Oleśnicki

– na Litwie rządził Kazimierz Jagiellończyk

b. w 1440 r. Władysław Warneńczyk zasiadł na tronie węgierskim – unia personalna

c. wojna węgiersko-turecka

– zwycięstwo nad wojskami tureckimi w 1443 r. ( zawarto rozejm na 10 lat)

– zerwanie rozejmu przez Węgry i wyprawa do Turcji

– klęska wojsk węgierskich pod Warną i śmierć Władysława Warneńczyka – 1444 r.

d. objęcie tronu polskiego przez Kazimierza IV Jagiellończyka – 1447 r.

2. Wojna trzynastoletnia (1454-1466 r.)

a. geneza wojny trzynastoletniej

– kryzys w państwie krzyżackim spowodowany klęską pod Grunwaldem

– powstanie Związku Pruskiego (1440 r.) w państwie zakonnym

– wybuch antykrzyżackiego powstania miast pruskich – 1454 r. 

– poselstwo Związku Pruskiego do króla Kazimierza IV Jagiellończyka (Jan Bażyński)

– włączenie państwa zakonnego do Korony – akt inkorporacji z 1454 r.

b. Przebieg wojny trzynastoletniej

– szlachta wymusiła na Kazimierzu IV Jagiellończyku wydanie przywileju cerekwicko-nieszawskiego – 1454 r.

klęska polskiego pospolitego ruszenia pod Chojnicami – 1454 r.

– wykupienie przez króla Malborka z rąk żołnierzy zaciężnych

– tworzenie wojska zaciężnego przez Kazimierza IV JagiellończykaPiotr Dunin

– zwycięstwo wojsk polskich pod Świecinem – 1462 r.

– zwycięstwo floty polskiej w bitwie na Zalewie Wiślanym – 1463 r.

c. drugi pokój toruński – 1466 r.

Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię michałowską, ziemię chełmińską i WarmięPrusy Królewskie

– Pozostałe ziemie zakonne zostały przekształcone w lenno polskie jako Prusy Zakonne (stolica w Królewcu)

3. Polityka dynastyczna Jagiellonów

a. objęcie tronu czeskiego przez Władysława Jagiellończyka – 1471 r.

b. objęcie tronu węgierskiego przez Władysława Jagiellończyka – 1490r.