Pełnia i schyłek średniowiecza. Chronologia wydarzeń

 

1054 r. – schizma wschodnia

1077 r. – Henryk IV ukorzył się przed papieżem w Canossie 

1095 r. – synod w Clermont

1096 r. – początek pierwszej krucjaty

1122 r. — konkordat w Wormacji

1202 r. – początek czwartej krucja­ty

1206 r. – przyjęcie tytułu Czyngis-chana przez Temudżyna

1209 r. – powstanie zakonu franciszkanów

1216 r. – powstanie zakonu dominikanów

1240 r. – podbój Rusi przez Mongołów

1241 r. – bitwa pod Legnicą

1291 r. – upadek Akki/koniec wypraw krzyżowych

1337 r. – wybuch wojny stuletniej

1346 r. – bitwa pod Crécy

1347 r. – początek epidemii dżumy

1358 r. – powstanie ludowe – tzw. żakeria we Francji

1378 r. – początek wielkiej schizmy zachodniej

1381 r. – powstanie Wata Tylera w Anglii

1389 r. – bitwa na Kosowym Polu

1414-1418 – sobór w Konstancji

1415 r. – bitwa pod Azincourt

1415 r. – spalenie Jana Husa na stosie

1434 r. – bitwa pod Lipanami

1444 r. – bitwa pod Warną

1453 r. – zdobycie Konstantynopola przez Turków

1453 r. – zakończenie wojny stuletniej