2. 6. Społeczeństwo obywatelskie

 

1. Znaczenie pojęcia „społeczeństwo obywatelskie”

a. wg tradycji klasycznej – społeczeństwo obywatelskie to wspólnota obywateli tworzących państwo

– Arystoteles

– Cyceron

– Jean-Jacques Rousseau

b. wg tradycji liberalnej – społeczeństwo obywatelskie stanowi sferę działań obywateli, funkcjonującą równolegle do państwa lub w opozycji w stosunku do niego

– John Locke

– Alexis de Tocquevill

– Georg Wilhelm Hegel

c. podmioty społeczeństwa obywatelskiego

– gospodarcze

– społeczne

– religijne

– kulturalne

– polityczne

2. Kapitał społeczny – poziom zdolności do współpracy między sobą w celu realizacji wspólnych interesów

– zaufanie

– więzi społeczne

– normy społeczne

3. Organizacje pozarządowe w Polsce

a. nie są nastawione na zysk

b. rodzaje

– stowarzyszenia

– fundacje

4. organizacje pożytku publicznego

a. Status OPP nadają organizacjom wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych odpowiednich dla adresu siedziby organizacji

b. Status OPP daje następujące przywileje

– możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego

– zwolnienie od podatków

– prawo do nieodpłatnego informowania o ich działalności przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.