google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

7. 2. Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie

 

I. Pojęcie globalizacji

1. Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się społeczeństwa światowego

2. Podstawowe wymiary globalizacji

a. wymiar gospodarczy

– umiędzynarodowienie działalności gospodarczej

– regionalizacja gospodarcza

b. wymiar polityczny

– rozwój prawa międzynarodowego

– wzrost znaczenia organizacji międzynarodowych

– ograniczenie roli państw narodowych

c. wymiar komunikacyjny

– upowszechnienie telefonii komórkowej

– upowszechnienie internetu

– ułatwienia w przemieszczaniu się

d. wymiar kulturowy

– zacieranie się różnic kulturowych

– kształtowanie się globalnej tożsamości

– dominacja modelu społeczeństwa konsumpcyjnego – tzw. magdonaldyzacja

– kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego

– kształtowanie się społeczeństwa wielokulturowego

e. wymiar ekologiczny

– wzmożony wpływ człowieka na środowisko naturalne

– pojawienie się globalnych zagrożeń ekologicznych

– tworzenie globalnych regulacji w dziedzinie ochrony środowiska

 

II. Najważniejsi aktorzy globalizacji

1. Państwa

2. Światowa Organizacja Handlu (WTO)

a. działa od 1995 r.

b. zrzesza ponad 150 państw

c. cele

– walka z dyskryminacją w handlu międzynarodowym

– walka ze stosowaniem ceł chroniących rodzimą gospodarkę

– ułatwianie krajom rozwijającym się dostępu do rynków krajów rozwiniętych

– rozwiązywanie sporów między państwami

3. Bank Światowy – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD)

a. został utworzony w 1945 r. w celu ułatwienia odbudowy Europy ze zniszczeń wojennych

b. zrzesza 187 krajów

c. aktualne cele

– udzielanie pożyczek krajom członkowskim na realizację konkretnych przedsięwzięć

– realizacja polityki zrównoważonego rozwoju

4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF)

a. powstał w 1947 r.

b. zrzesza 188 krajów

c. cele:

– stabilizacja gospodarek narodowych poprzez udzielanie kredytów

– nadzorowanie uzgodnionych programów dostosowawczych

– egzekwowanie zasad wolnorynkowych przez kraje członkowskie

5. Korporacje międzynarodowe

6. Organizacje pozarządowe

7. Ruch alterglobalistyczny i antyglobalistyczny