google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

7. 3. Współczesne konflikty międzynarodowe

 

I. Konflikty międzynarodowe

1. Konflikt międzynarodowy jest najostrzejszą forma sporu międzynarodowego

a. użycie siły

b. konflikt zbrojny

c. wojna

2. Główne przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych

a. konflikty etniczne i narodowe

b. konflikty kulturowe

c. konflikty religijne

3. Klasyfikacje konfliktów:

a. ze względu na reakcję stron:

– konflikty werbalne

– akcje konfliktowe

b. ze względu na status stron

– konflikty międzynarodowe

– konflikty wewnętrzne

c. ze względu na zasięg terytorialny

– konflikty lokalne

– konflikty globalne

– konflikty regionalne

d. ze względu na skalę interesów i zaangażowanie wielkich mocarstw:

– konflikty wewnątrzblokowe

– konflikty peryferyjne

– konflikty regionalne o dużym zasięgu

– konflikty światowe

4. Metody rozwiązywania sporów

a. dyplomatyczne

– rokowania

– mediacje

– dobre usługi

– niezależne komisje śledcze lub badawcze

– pojednawstwo – koncyliacja

b. sądowe

– arbitraż międzynarodowy

– sądownictwo międzynarodowe – np. przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości

 

II. Terroryzm

1. Terroryzm – metoda sprawowania władzy lub dążenia do osiągnięcia celów politycznych za pomocą agresji i wzbudzania strachu

2. Formy działań terrorystów

a. terror indywidualny

b. terror zbiorowy

3. Klasyfikacja terroru ze względu na motywacje

a. terror lewicowy

– Czerwone Brygady

– Frakcja Czerwonej Armii (RAF)

b. terror prawicowy

– Ordine Nuovo

c. terror religijny

– Hezbollah

– Al-Kaid

– Hamas

– Kach

d. terror narodowowyzwoleńczy

– ETA

– Irlandzka Republikańska Armia

– Tamilskie Tygrysy

d. terror nowych ruchów społecznych

f. terroryzm kryminalny

4. Formy walki z terroryzmem

a. działania prewencyjne

b. działania odwetowe

c. operacje sił specjalnych

d. odbijanie zakładników

e. akcje specjalne

 

III. Pacyfizm

1. Pacyfizm to ruch  społeczno-polityczny, którego celem jest wyeliminowanie wojen i przemocy jako sposobu rozwiazywania konfliktów

2. Najważniejsze pozarządowe organizacje pacyfistyczne:

a. Międzynarodowe Biuro Pokoju

b. Międzynarodowa Akademia Pokoju

c. Światowa Rada Pokoju