dogmatyzm - w historii marksizmu bezkrytyczne i ortodoksyjne interpretowanie poglądów twórców marksizmu (Karola Marska, Fryderyka Engelsa, Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina) i traktowanie ich jako zespołu prawd niepodlegających dyskusji i modyfikacji.