plenum - posiedzenie w pełnym składzie członków kierowniczego organu kolegialnego określonej organizacji - np. plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.