pontyfikat - okres sprawowania władzy przez papieża.