rewizjonizm (polityka zagraniczna) - kierunek w polityce zagranicznej państwa, zmierzający do zmiany niekorzystnych dla niego postanowień traktatu pokojowego - np. zmian terytorialnych.