rewizjonizm (ideologia) - kierunek ukształtowany w ramach ideologii komunistycznej w wyniku rewizji, czyli ponownego przemyślenia podstawowych założeń filozoficznych i doktrynalnych marksizmu.

Za głównego teoretyka rewizjonizmu uważany jest Eduarda Bernstein, który odrzucił teorię rewolucji proletariackiej jako sposobu zmiany ustroju i zastąpił ją koncepcją stopniowego przekształcania kapitalizmu w socjalizm.

Po II wojnie światowej w państwach bloku socjalistycznego rewizjonistami nazywano przeciwników prowadzonej przez nie polityki wewnętrznej i zagranicznej, dążących do demokratyzacji życia politycznego i liberalizacji gospodarki.