pacyfizm - ruch społeczno-polityczny potępiający wszelkie wojny i działający na rzecz zachowania pokoju.