faraon - greckie określenie króla Egiptu, utworzone od egipskiego wyrazu oznaczającego pałac władcy.