kreacjonizm (rel.) - pogląd religijny głoszący, że świat został stworzony przez bóstwo.