kult - cześć religijna oddawana bóstwom, przedmiotom i ludziom, polegająca na wykonywaniu wymaganych przez daną religię obrzędów i czynności religijnych.