monarchia despotyczna - ustrój polityczny, w którym cała władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza skupiona jest w ręku jednej osoby (króla, cesarza), sprawującej ją legalnie, ale niepodlegającej żadnym prawom.