niewolnictwo - zjawisko polegające na tym, że pewna grupa ludzi stanowi własność innych ludzi, mających prawo swobodnego nimi dysponowania.