obelisk -  smukły, czworoboczny kamienny słup zwężający się ku górze i  ścięty w formie ostrosłupa u szczytu; w starożytnym Egipcie był symbolem boga Słońca.