obywatelstwo - regulowana prawnie przynależność osoby do podmiotu instytucjonalnego - np. państwa lub miasta, na mocy której danej osobie przysługują określone prawa i obowiązki.