pismo alfabetyczne - pismo posługujące się znakami odpowiadającymi cząstkom dźwiękowym wyrazów - poszczególnym dźwiękom odpowiadają odmienne znaki.