pismo ideograficzne - pismo, w którym znaki oddają poszczególne pojęcia - np. hieroglify i pismo chińskie.