politeizm (wielobóstwo) - wiara w istnienie wielu bogów osobowych.