satrapa - w starożytnej Persji urzędnik zarządzający jednostką administracyjną, zwaną satrapią, posiadający władzę administracyjną, sądową, a w późniejszych czasach również wojskową.