stupa - typ buddyjskiej, prostej budowli kultowej pochodzenia indyjskiego, pełniącej funkcję relikwiarza, najczęściej wznoszonej w formie kopca.