synagoga (bożnica) - żydowski dom modlitwy, pełniący w judaizmie także rolę miejsca zgromadzeń i zebrań społecznych gminy żydowskiej.