irygacja (nawadnianie) - zabieg melioracyjny, polegający na uzupełnianiu zasobów wody w glebie w celu zapewnienia uprawianym roślinom odpowiednich warunków rozwoju.