sztuka sepulklarna - twórczość artystyczna związana z kultem zmarłych, obejmująca sam akt pochówku oraz zdobnictwo i budownictwo cmentarne.