antropomorfizm - wyobrażanie sobie bóstw na podobieństwo człowieka oraz przypisywanie cech ludzkich przyrodzie.